ಕುಂದಾಪುರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
Activities
favorite_border
calendar_month
23 Jul
23h 59m

ಕುಂದಾಪುರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

place Kunadapura expand_more

ಜುಲೈ 23ರಂದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ‘ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದರೆ, ಏಳುವಾಗ ಭಾರತವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಾವು ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು, ಹೊಸಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪಕೈಗೊಂಡರು

Scan QR Code
Age Group
All

Comments are closed.