ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌
Activities
favorite_border
calendar_month
10 Sep 12:00 AM
Until 10 Sep, 11:59 PM 23h 59m

ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌

ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್‌ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬೈಠಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು, ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು

Scan QR Code
Age Group
All

Comments are closed.