ದಾವಣಗೆರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
Activities
favorite_border
11 Jul 12:00 AM
Until 11 Jul, 11:59 PM 23h 59m

ದಾವಣಗೆರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

place Davanagere expand_more
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬೈಠಕ್‌ಗೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು. ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಮೋದಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ!!
Scan QR Code
Age Group
All