ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
calendar_month
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

Scan QR Code
Age Group
All

Comments are closed.