ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಬೈಠಕ್

ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಯಿತು. ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತಲ್ಲದೇ, ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯ್ತು

Scan QR Code
Age Group
All