ಹಾವೇರಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
calendar_month
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ಹಾವೇರಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯ್ತು. ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯ್ತು

Scan QR Code
Age Group
All

Comments are closed.