ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೋ‌ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೋ‌ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
26 Aug 12:00 AM
Until 26 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೋ‌ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನಮೋ‌ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು
Scan QR Code
Age Group
All