ಹನುಮ ರಥ ಯಾತ್ರೆ – ಆರನೇ ದಿನ

Activities
favorite_border
10 Dec
Until 10 Dec

ಹನುಮ ರಥ ಯಾತ್ರೆ - ಆರನೇ ದಿನ

ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ #ಹನುಮ_ರಥ ಇಂದು ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರು, ಟೇಕಲ್, ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ, ಎಟ್ಟಕೋಡಿ,‌ ಜಗದೇನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಜನ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Scan QR Code
Age Group
All