ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್

ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್

ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಯಿತು. ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ, ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು
Scan QR Code
Age Group
All