ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬೈಠಕ್

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬೈಠಕ್
Activities
favorite_border
27 Aug 12:00 AM
Until 27 Aug, 11:59 PM 23h 59m

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬೈಠಕ್

ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಯಿತು. ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸೇರಿದ ಯುವಪಡೆಗೆ ನಮೋಬ್ರಿಗೇಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
Scan QR Code
Age Group
All